Drogowe inwestycje

1 mln 58 tys. zł ma kosztować remont nawierzchni i chodników pięciu ozorkowskich ulic. Na początku lutego burmistrz Jacek Socha złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tego programu można pozyskać środki na remonty i naprawy istniejących ulic, nie można natomiast sfinansować z niego budowy nowych.

Remonty, uwzględnione we wniosku, mają być zrealizowane w tym roku i obejmują następujące ulice:

  • Bema – odcinek między ul. Tkacką i Konstytucji 3-go Maja na długości 130 mb. Na jezdni pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia, na chodnikach i zjazdach do posesji zniszczone płyty zostaną wymienione na kostkę brukową
  • Partyzantów – remont nawierzchni jezdni poprzez położenie nowej asfaltowej nakładki  na odcinku 274 mb i remont chodników i zjazdów do posesji polegający na wymianie zniszczonych płyt na kostkę brukową na odcinku 710 mb
  • Słoneczna – zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni na odcinku 292 mb od ul. Konopnickiej do terenów PKP
  • Przejazd – pojawi się nowa asfaltowa nakładka na odcinku o długości 103 mb, od ronda Kroppa do terenów PKP
  • Gębicka – planowany do remontu odcinek o długości 252 mb za obwodnicą. Planowane ułożenie nowej asfaltowej nawierzchni i częściowy remont chodnika.

Przypomnijmy, że poza remontem istniejących asfaltowych ulic, miasto od lat modernizuje drogi gruntowe.

– Sukcesywnie od kilku lat remontujemy ozorkowskie ulice, by poprawić bezpieczeństwo i komfort kierowców i pieszych – mówi burmistrz Jacek Socha – modernizujemy także drogi gruntowe; w 2013 r. gruntówki stanowiły ponad 56 % dróg w mieście, obecnie to tylko 36 %. Docelowo planujemy pokryć asfaltem wszystkie ozorkowskie ulice.

W 2022 r. rozpoczęła się realizację jednego projektu dotyczącego przebudowy dróg gruntowych, a w 2023 r. – realizacja drugiego projektu w tym zakresie. Łączna wartość inwestycji (obu projektów) wynosi 25 mln zł.

1 zadanie – 8 mln zł, rozpoczęcie prac budowlanych 2022 r.

We wrześniu 2022 r. rozpoczęła się modernizacja dróg gruntowych: Olczaka, Łącznej, Polnej i Wiatracznej. W 2023 r. prace na tych ulicach będą kontynuowane, poza tym rozpocznie się remont Granicznej, Kasztanowej, Sosnowej, Grzybowej oraz skrzyżowania Wiejskiej, Krótkiej i Sienkiewicza.

Wartość całej inwestycji to 8 mln zł, z czego dofinansowanie z programu „Polski Ład” wynosi 5 mln 985 tys. zł. Pierwotny kosztorys zakładał przeznaczenie na modernizację tych ulic 6 mln 300 tys. zł, jednak ze względu na rosnące ceny usług i materiałów budowlanych radni Rady Miejskiej, na wniosek burmistrza Jacka Sochy, podjęli w 2022 r. uchwałę o zwiększeniu o 1 mln 700 tys. zł środków na ten cel.

Zakres prac to budowa kanalizacji deszczowej, nowych krawężników, chodników i asfaltowej nawierzchni.

2 zadanie – 17 mln zł, rozpoczęcie prac budowlanych planowane na II połowę 2023 r.

W 2023 r. miasto ogłosi przetarg na  modernizację kolejnych dróg w ramach drugiej edycji rządowego programu „Polski Ład” – w tamtym roku Ozorków otrzymał z tego programu 16 mln 150 tys. zł dofinansowania na inwestycję wartą ponad 17 mln zł. Zadanie obejmie ulice: Zagajnikową, Jodłową, Łąkową z fragmentem Konopnickiej do skrzyżowania z Cegielnianą, Narutowicza, Kościuszki, Wodną, Reja, Tartaczną, Kalinową, Grzybową, Krzeszewską, Rataja (na odc. od Piłsudskiego do Al. Unii Europejskiej), Wiejską.

Zakres prac obejmie przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz budowę krawężników. Dodatkowo na ul. Łąkowej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a na ul. Reja oświetlenie uliczne.

Część ulic zrealizowana zostanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, przewidywany termin zakończenia inwestycji – 31.12.2025 r.