Bezpieczniej na obwodnicy

Droga Krajowa 91 na odcinku od Sierpowa do Emilii będzie modernizowana. W listopadzie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przedstawiła kolejny projekt przebudowy drogi w granicach Ozorkowa i wystąpiła m.in. do władz Ozorkowa o wniesienie uwag do projektu.

Burmistrz Jacek Socha zgłosił m.in. budowę kładki dla pieszych nad DK 91 od ul. Średniej do ul. Podleśnej

Chcemy zrobić wszystko, by poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, jak i kierowców. Przez DK 91 przy Podleśnej przechodzi wiele osób, zwłaszcza starszych, a kładka nad jezdnia z pewnością poprawiłaby ich bezpieczeństwo – mówi burmistrz Jacek Socha.

Przedstawiony projekt uwzględnia zgłoszone już wcześniej uwagi, zarówno burmistrza Jacka Sochy, jak i radnych Rady Miejskiej, m.in. Ryszarda Kałużnego, Grzegorza Tomczaka i Kamila Witczaka.

Nasze wcześniejsze propozycje dotyczące budowy rond na DK 91 przy ul. Zgierskiej i Łęczyckiej zostały uwzględnione w obecnym projekcie, co bardzo nas cieszy. Takie rozwiązanie z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu – dodaje burmistrz.