Profilaktyka jodowa – wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

W załączeniu znajdują się broszury informacyjne poświęcone tabletkom ze stabilnym jodem, wskazania dotyczące przyjmowania tabletek, ostrzeżenia i środki ostrożności.

Burmistrz Miasta Ozorkowa informuje, że Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco koordynuje proces dystrybucji oraz wydawania jodku potasu na terenie naszego miasta. Wydawanie tabletek preparatu stabilnego jodu nastąpi tylko po ogłoszeniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego a wszystkie punkty wydawania tabletek są przygotowane i gotowe do działania w każdej chwili. Ogłoszenie alarmu o skażeniach ogłoszone będzie przez media ale również przez syreny alarmowe.

CELEM SPRAWNEJ ORGANIZACJI  WYDAWNIA TABLETEK JODKU

 POTASU NA TERENIE MIASTA OZORKOWA WYZNACZONO NASTĘPUJĄCE PUNKTY
 WYDAWANIA TABLETEK:

Dla uczniów i ich rodziców : Rodzice oraz uczniowie pobierają tabletki w miejscu  gdzie dzieci uczęszczają do placówki oświatowej:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 Ozorków ul. Lotnicza 1;
  • Szkoła Podstawowa nr 4 z, Ozorków ul. Średnia 30 ;
  • Szkoła Podstawowa nr 5 , Ozorków ul. Cegielniana 25  ,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 , Ozorków ul. Konarskiego  5 ,
  • Przedszkole Miejskie nr 1 , Ozorków ul. Wigury 7a ,
  • Przedszkole Miejskie nr 2 , Ozorków ul. Kościuszki 2 ,
  • Przedszkole Miejskie nr 3 , Ozorków ul. Zgierska 15a ,
  • Przedszkole Miejskie nr 4 , Ozorków ul. Lotnicza 3 ,
  • Przedszkole Miejskie nr 5 , Ozorków ul. Westerplatte 1a ,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących, Ozorków ul. Traugutta 1,
  • Zespół Szkól Zawodowych , Ozorków ul. Słowackiego 1;
  • Zespół Szkół Specjalnych , Ozorków ul. Kościuszki 1 .

Dla pozostałych mieszkańców:

 • Miejska Przychodnia Zdrowia, Ozorków ul. Wigury 1 oraz wszystkie placówki oświatowe wyżej wymienione.

WAŻNE :  W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH KAŻDY OBYWATEL MOŻE POBRAĆ TABLETKI JODJU POTASU  W DOWOLNYM  PUNKCIE WYDAWANIA TABLETEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB ZAMELDOWANIA .

Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-tereniewojewodztwa-lodzkiego

Zasady Odbioru Preparatów Jodowych

 • Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu dla mieszkańców rozpocznie się w momencie zagrożenia.
 • Wydawanie preparatów jodowych następuje grupom wiekowym wskazanym w tabeli na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej.
 • Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 • Jedna osoba może otrzymać określoną ilość tabletek dla pozostałych członków rodziny.
 • Na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych, nie ma możliwości ich przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
 • Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
 • Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów, rozwiązywać będzie patrol interwencyjny Policji.
 • Próby pobrania preparatów jodowych, przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zgłaszane będą Policji.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem, który blokuje wchłanianie radioaktywnego jodu, jest zależne od wieku.

 • dorośli do 60. roku życia i dzieci powyżej 12. roku życia – 2 tabletki (100 mg jodu),
 • dzieci od 3 do 12. roku życia – 1 tabletka (50 mg jodu),
 • dzieci od 1 miesiąca do 3. roku życia – 0,5 tabletki (25 mg jodu),
 • noworodki – 0,25 tabletki (12,5 mg jodu),
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki (100 mg jodu).

Preparatu nie mogą przyjmować:

 • osoby uczulone na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • osoby z nadczynnością tarczycy,
 • osoby z zaburzeniami naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią),
 • osoby z chorobami autoimmunologicznymi połączonymi ze świądem oraz pęcherzykami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa).

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem:

 • Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.
 • Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.
 • Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

WAŻNE: OSOBY , KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SWÓJ STAN ZDROWIA LUB WIELK POW. 60 ROKU ZYCIA I NIE SĄ DO KOŃCA PEWNE CZY POWINNY PRZYJĄĆ TABLETKI JODKU POTASU PROSZONE SĄ O WCZESNIEJSZĄ KONSULTACJĘ ZE SWOIM LEKARZEM PROWADZĄCYM .

Mieszkańcy Ozorkowa sytuację radiacyjną na terenie Polski mogą  sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki:

https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Informujemy, że  Urząd Miejski w Ozorkowie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu jest zobowiązany do dystrybucji oraz zorganizowania punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie miasta.  Punkty takie zostały wyznaczone i wyposażone w tabletki jodku potasu.

W wyznaczonych punktach tabletki są wydawane a nie podawane. Każda osoba sama decyduje o przyjęciu bądź nie przyjęciu tabletek jodku potasu na własną  odpowiedzialność.

Za podanie tabletek jodku potasu osobom nieletnim odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.