Budżet Obywatelski

Do dnia 09.09.2022 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęło 16 Formularzy zgłaszania zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozorkowa, w tym 3 zadania z zakresu Kultury oraz 13 zadań o charakterze infrastrukturalnym oraz zakupów inwestycyjnych. W wyniku weryfikacji dwa zadania zostały odrzucone.  

Głosowanie trwa do 14.10.2022 r.