Budżet Obywatelski

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o części wydatków publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Harmonogram edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2023  przedstawia się następująco:

1. Zgłaszanie projektów do 09.09.2022 r.

2. Weryfikacja projektów przez Zespół do 23.09.2022 r.

3. Głosowanie do 14.10.2022 r.

4. Ogłoszenie wyników do 21.10.2022 r.

Kartę zgłaszania projektów można pobrać poniżej lub w sekretariacie Urzędu przy ulicy Wigury 1 pok.202.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr LV/374/22 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2022 r.