Dofinansowanie dla Ozorkowa na remont kolejnych dróg

Ozorków otrzymał 16 mln 150 tys. zł na modernizację kolejnych dróg w ramach drugiej edycji rządowego programu „Polski Ład”. Zadanie obejmie ulice: Zagajnikową, Jodłową, Łąkową z fragmentem Konopnickiej do skrzyżowania z Cegielnianą, Narutowicza, Kościuszki, Wodną, Reja, Tartaczną, Kalinową, Grzybową, Krzeszewską, Rataja (na odc. od Piłsudskiego do Al. Unii Europejskiej), Wiejską.

Zakres prac: przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej, krawężników. Dodatkowo na ul. Łąkowej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a na ul. Reja oświetlenie uliczne.

Część ulic zrealizowana zostanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r., przewidywana wartość inwestycji: 17 000 000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego: 850 000,00 zł (5%), kwota wnioskowanych środków: 16 150 000,00 zł.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji programu „Polski Ład” Ozorków także otrzymał dofinansowanie na modernizację dróg, głównie gruntówek.

Z tego samego programu Powiat Zgierski otrzymał dofinansowanie na przebudowę ciągu ulic powiatowych w Ozorkowie: Starzyńskiego, Nowe Miasto, Adamówek.

Środki udało się pozyskać dzięki m.in. wsparciu posła Marka Matuszewskiego.