Modernizacja gruntówek

12 maja burmistrz Jacek Socha i właściciel firmy MK Stella Marek Konrad podpisali umowę w sprawie przebudowy dróg gruntowych; na przełomie czerwca i lipca wykonawca rozpocznie prace na Olczaka, Łącznej, Polnej i Wiatracznej, a pod koniec roku na Granicznej, Kasztanowej, Sosnowej, Grzybowej oraz skrzyżowaniu Wiejskiej, Krótkiej i Sienkiewicza.Wartość inwestycji to 8 mln zł, z czego dofinansowanie z programu „Polski Ład” wynosi 5 mln 985 tys. zł. Pierwotny kosztorys zakładał przeznaczenie na modernizację tych ulic 6 mln 300 tys. zł, jednak ze względu na rosnące ceny usług i materiałów budowlanych radni Rady Miejskiej, na wniosek burmistrza Jacka Sochy, na kwietniowej sesji podjęli uchwałę o zwiększeniu o 1 mln 700 tys. zł środków na ten cel. Dofinansowanie z Polskiego Ładu udało się pozyskać dzięki wsparciu m.in. posła Marka Matuszewskiego.Inwestycję podzielono na dwie części:

✅Pierwsza część dotyczy przebudowy ulic: Granicznej (na odcinku od Kasztanowej do Grzybowej), Kasztanowej (na odcinku od Sosnowej do Granicznej), Sosnowej (na odcinku od Krótkiej do Kasztanowej), Grzybowej (na odcinku od Granicznej do Zgierskiej) oraz skrzyżowania Wiejskiej, Krótkiej i Sienkiewicza. Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, nowej, asfaltowej nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów do posesji. Koszt to 4 mln 400 tys. zł. Zadanie zostanie wykonane w trybie „zaprojektuj – wybuduj”; prace nad dokumentacją potrwają kilka miesięcy, wykonawca planuje rozpocząć roboty budowlane pod koniec 2022 r.

✅Druga część dotyczy przebudowy Olczaka, Polnej, Łącznej i Wiatracznej. Koszt to 3 mln 600 tys. zł. Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, nowej, asfaltowej nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów do posesji. Ponieważ dokumentacja jest już gotowa, wykonawca rozpocznie prace w ciągu najbliższych kilku tygodni.

– Modernizacja wszystkich dróg gruntowych w Ozorkowie wymaga czasu i nakładu ogromnych środków, ale sukcesywnie od lat przebudowujemy kolejne ulice, tak, by docelowo wszystkie gruntówki zostały zastąpione przez drogi asfaltowe – mówi burmistrz Jacek Socha – część prac wykonujemy z własnych środków, ale gdy tylko jest taka możliwość, pozyskujemy środki ze źródeł zewnętrznych. Przypominam, że w lutym złożyliśmy drugi wniosek do programu „Polski Ład” na remont kolejnych gruntówek. Czekamy na rozstrzygnięcie.

Złożony w tym roku wniosek dotyczy modernizacji ulic: Zagajnikowej, Jodłowej, Łąkowej z fragmentem Konopnickiej do skrzyżowania z Cegielnianą, Narutowicza, Kościuszki, Wodnej, Reja, Tartacznej, Kalinowej, Grzybowej (kolejny odcinek), Krzeszewskiej, Rataja (na odc. od Piłsudskiego do Al. Unii Europejskiej), Wiejskiej.