Termomodernizacja MOPS

W czerwcu ma się zakończyć termomodernizacja budynku przy Stypułkowskiego 1, gdzie mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i lokale komunalne. Wymieniono już system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wstawiono nowe drzwi zewnętrzne, zbudowano także nowe schody wejściowe, zarówno od strony ul. Stypułkowskiego, jak i z tyłu budynku. Obecnie trwają prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych; po ich zakończeniu do głównego wejścia zostanie zbudowany podjazd dla niepełnosprawnych.

Na inwestycję wartą 2,5 mln zł, miasto otrzymało ponad 1 mln 600 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich ramach programu Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Na kwietniowej sesji na wniosek burmistrza Jacka Sochy zdecydowano o przeznaczeniu dodatkowych 165 tys. zł na remont dachu.

Termomodernizacja budynku rozpoczęła się pod koniec 2021 r., inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Zakres prac to: modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja systemu c.w.u., wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez modernizację systemu ogrzewania oraz polepszenie warunków pracowników i podopiecznych MOPS oraz mieszkańców lokali komunalnych.