Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość w SP2

Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja, uchwalonej w 1791 r., i znaczenie tego dokumentu w czasach obecnych przypomnieli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 podczas uroczystości zorganizowanej 29 kwietnia. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wysłuchali także pieśni i piosenek patriotycznych, które z zaangażowaniem zaprezentowali uczniowie młodszych klas. Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecny był m.in., w imieniu burmistrza Jacka Sochy, sekretarz miasta Mariusz Ostrowski.