Ozorków dla Ukrainy – jak pomagamy, ważne telefony

30 uchodźców z Ukrainy – kobiety i dzieci, znalazło już dom u kilku ozorkowskich rodzin. Jedna dziewczynka może już uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 2, a jeden chłopczyk do Przedszkola Miejskiego nr 1. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani udostępnieniem lokum dla uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy, proszeni są o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, tel. 5001 416 709, mail: mzzk@umozorkow.pl.

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej koordynuje działania pomocowe na terenie Ozorkowa, związane m.in. ze zbiórkami darów i innymi formami pomocy.

W akcję zaangażowali się m.in. ozorkowscy harcerze, miejskie placówki oświatowe i kulturalne, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Burmistrz Jacek Socha dziękuje wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom prywatnym zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dziś ruszyły zbiórki darów koordynowane przez Miasto. Artykuły przyjmowane są w Młodzieżowym Domu Kultury (na zdjęciu) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 i w Bibliotece na Osiedlu w godzinach pracy biblioteki. Część darów zostanie przekazana obywatelom Ukrainy, przebywającym w naszym mieście, część, m.in. materiały opatrunkowe, trafi do organizatorów pomocy humanitarnej dla walczącej Ukrainy.