Informacja – Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż planuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy:

od dnia 1 lutego 2022 roku :

 • prace interwencyjne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 1.240,00 zł oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne),
 • roboty publiczne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 2.800,00 zł oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne),
 • staże,
 • szkolenia,
 • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (kwota 10.000,00 zł),
 • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia,

od dnia 15 lutego 2022 roku :

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja w kwocie 33.000,00 zł – 1 stanowisko pracy),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota 30.000,00 zł).

Jednocześnie informujemy, że w terminie od 01 do 31 marca 2022 roku planowany jest nabór wniosków w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą w terminach naborów
na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.