Zakazy dla hodowców drobiu

W dniu dzisiejszym, w wielu miejscach na terenie Miasta Ozorków i gmin sąsiednich, pojawiły się żółte tablice ostrzegawcze, dotyczące ogniska ptasiej grypy potwierdzonej w m. Parzęczew. Pomimo, że ognisko zostało już praktycznie zlikwidowane, do odwołania obowiązują jednak nakazy i zakazy dla hodowców drobiu, wyszczególnione dla poszczególnych stref, zapowietrzonej i zagrożonej, w Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego z dnia 16.12.2021 r.