Modernizacja ul. Suchej

Dobiega końca rozpoczęta w październiku modernizacja ul. Suchej na odcinku o długości 532 m od Kolejowej i Łęczyckiej do terenu PKP. Gruntowa wcześniej ulica zyskała już podbudowę i krawężniki, ułożono także pierwszą warstwę asfaltu. Druga – ścieralna, zostanie ułożona, gdy pogoda na to pozwoli (kilka dni bez opadów).

Koszt przebudowy to ponad 660 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego wynosi ponad 315 tys. zł w ramach programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jednocześnie z budową ulicy ułożony został gazociąg.

Przypominamy, że do końca 2023 r. zaplanowano modernizację kolejnych dróg gruntowych: Olczaka, Łącznej, Polnej, Wiatracznej, Sosnowej, Kasztanowej, Granicznej, Grzybowej, skrzyżowania Wiejskiej i Krótkiej. Zakres prac obejmie budowę kanału deszczowego, nawierzchni asfaltowej na podbudowie, krawężników, zjazdów do posesji i chodników z kostki brukowej. Szacowany koszt inwestycji to 6 mln 300 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 5 mln 985 tys. zł z programu rządowego „Polski Ład”.