Nagrody dla nauczycieli

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, dziesięć nauczycielek z ozorkowskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz dwie dyrektorki otrzymały z rąk burmistrza Jacka Sochy nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

W uroczystości, zorganizowanej w sali USC, poza nagrodzonymi nauczycielkami uczestniczyli także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych.W tym roku na wniosek dyrektorów placówek nagrody otrzymały: Renata Mucha, Violetta Zakrzewska i Anna Żelaskowska z SP2, Renata Golec z SP4, Dorota Chmielecka i Bogdana Gajderowicz z SP5, Urszula Steglińska i Małgorzata Kołodziejczak z PM2, Henryka Gwarczyk z PM3, Marta Walisiak-Szkudlarek z PM4.

Na wniosek burmistrza Jacka Sochy nagrody otrzymały: Beata Malinowska – dyrektor SP5, Renata Stanałowska – dyrektor PM2.

Nagrody BMO dla nauczycieli przyznawane są co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wnioski o przyznanie nagród, zgłoszone przez dyrektorów i burmistrza, opiniuje komisja, w skład której wchodzą: Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych UM, przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Ozorkowie, Inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych UM.