Podziękowania dla Mieszkańców oraz Rachmistrzów spisowych

Szanowni Mieszkańcy i Rachmistrzowie Spisowi

Mieszkańcom miasta Ozorkowa, którzy wypełnili swój ustawowy obowiązek i dokonali spisu pragnę serdecznie podziękować. Podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom miasta Ozorkowa za świadome podejście i udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Słowa podziękowania kieruje również do rachmistrzów spisowych, którzy w tym trudnym czasie pandemii wykonali swoją pracę wzorowo, a także do pracowników Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, którzy organizowali i koordynowali całość prac spisowych.

Dodatkowo kilka informacji o zakończonym dla Gminy Miasto Ozorków Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.

  • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. przeprowadzany był na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00 i był obowiązkowy.
  • Od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie było zapewnione stanowisko komputerowe dla mieszkańców do spisania się w ramach samospisu internetowego. Również osoby nie radzące sobie z obsługą komputera spisywane były za pośrednictwem pracowników Gminnego Biura Spisowego.
  • W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. Gminne Biuro Spisowe zorganizowało na terenie miasta Ozorkowa 12 mobilnych miejsc spisowych, które odbywały się podczas imprez plenerowych oraz w siedzibach Hali sportowej, Biblioteki Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Spółdzielni Mieszkaniowe w Ozorkowie. Za udostępnienie lokali serdecznie dziękujemy.      

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Ozorkowa
(-)
Jacek Socha

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Michał Sas