W tym roku termomodernizacja kamienicy przy Listopadowej 39

Latem tego roku ma się rozpocząć termomodernizacja kamienicy przy ul. Listopadowej 39. Koszt inwestycji to blisko 1,5 mln zł, z czego 1 mln miasto pozyskało z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni poparli wniosek burmistrza Jacka Sochy o zabezpieczeniu w budżecie miasta 465 tys. zł jako wkładu własnego na realizację zadania. Przetarg ma zostać ogłoszony w maju.

– Bardzo nam zależy, by inwestycja została zrealizowana jeszcze w tym roku – mówi burmistrz Jacek Socha – Prace, zaplanowane w ramach termomodernizacji, poprawią warunki życia mieszkańców, ale też zmniejszą zanieczyszczenie środowiska dzięki modernizacji systemu ogrzewania.

Zakres termomodernizacji to: wymiana 70 okien, 4 par drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i stropu, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody, instalacja dwóch kotłów gazowych, modernizacja systemu ogrzewania, w tym m.in. zakup 84 grzejników.– To kolejny projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych – dodaje burmistrz Jacek Socha – przypomnę, że z programu tego otrzymaliśmy latem ubiegłego roku 3,2 mln zł na miejskie inwestycje, a w tym roku, poza milionem na modernizację kamienicy przy Listopadowej 39, także 1,5 mln zł na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 1.