Listopadowa przejezdna – wkrótce przebudowa drugiego odcinka ulicy

Rewitalizacja ul. Listopadowej na odcinku od Mickiewicza do Łęczyckiej/Żwirki dobiegła końca. Pod koniec kwietnia drogowcy kładli ostatnią warstwę asfaltu na jezdni, a od 1 maja ulica była już przejezdna. Pierwsze dni maja to dokończenie drobnych prac, uprzątniecie terenu i montaż i malowanie drogowych znaków pionowych i poziomych.

Najwięcej pracy i czasu przy modernizacji ulicy pochłonęła budowa kanalizacji deszczowej i usuwanie kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną, przede wszystkim z istniejącą siecią wodociągową. W pierwszej połowie kwietnia drogowcy kończyli budowę deszczówki i prowadzili prace związane z przeprowadzeniem kanału do Bzury przy ul. Łęczyckiej.

Rewitalizacja ulicy była prowadzona w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który narzucił m.in. materiały i sposób wykonania chodników orazi wjazdów do posesji.

W maju ma zostać ogłoszony przetarg na przebudowę drugiego odcinka Listopadowej, czyli od Mickiewicza do placu Jana Pawła II.

Przypomnijmy; rewitalizacja całej ulicy obejmuje remont jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowych krawężników, chodników i wjazdów do posesji, wymianę oświetlenia ulicznego i przyłączy elektrycznych, pielęgnację i rekultywację trawników, wymianę drzew wzdłuż jezdni, utworzenie kilkunastu miejsc postojowych, przebudowę studni artezyjskiej, ustawienie kilkunastu stylizowanych ławek i koszy na śmieci na odcinku od placu Jana Pawła II do Mickiewicza i zainstalowanie stylizowanych latarni na tym odcinku.

Ulica zyska nie tylko nową nawierzchnię jezdni i chodniki, ale też nowy, estetyczny wygląd – mówi burmistrz Jacek Socha – Po zakończeniu rewitalizacji ul. Listopadowej i Pałacu Schlosserów, ten rejon miasta, razem z odnowioną Motarnią i Parkiem Miejskim, będzie stanowił wizytówkę Ozorkowa. Inwestycja, podobnie jak rewitalizacja Pałacu Schlosserów, Parku Miejskiego i Motarni, prowadzona jest w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Ozorkowie” i finansowana z środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, z budżetu Ozorkowa oraz z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Samorządowych.