Więcej kamer monitoringu

70 tys. zł przeznaczono z budżetu miasta na modernizację monitoringu miejskiego. Wniosek burmistrza Jacka Sochy w tej sprawie poparli radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

W ramach tych środków zaplanowano zakup i montaż nowych kamer oraz wymianę kilku starych na nowoczesne, o lepszych parametrach. Ponadto wymieniony zostanie dotychczasowy rejestrator na 64-kanałowy.

Monitoring miejski niejednokrotnie pomaga ustalić sprawców niebezpiecznych zdarzeń oraz wandali dewastujących miasto. Rozbudowa systemu kamer o nowoczesne urządzenia poprawi bezpieczeństwa mieszkańców – mówi burmistrz Jacek Socha.

Na rondzie 100-lecia Odzyskania Niepodległości zaplanowano montaż 4 kamer, które zostaną połączone światłowodem do Komisariatu Policji. Nowe kamery pojawią się też m.in. na Łęczyckiej, Starzyńskiego na wysokości targowiska, na terenie przy Szkole Podstawowej nr 2, a także na Listopadowej w związku z modernizacją ulicy i Pałacu Schlosserów. Kilka kamer zostanie wymienionych na nowe.

Jestem zadowolony, że pieniądze zostaną wydatkowane na tak potrzebną inwestycję –  mówi Kamil Witczak, przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej – Usprawni ona pracę naszej policji i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.

Podobnego zdania jest także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i były Komendant Komisariatu Policji w Ozorkowie, Grzegorz Tomczak.

Rozbudowa monitoringu wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Poza tym uważam, że powinniśmy korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających pracę policji.

Po realizacji inwestycji obraz będzie rejestrowany z 39 kamer monitoringu miejskiego.