Kondolencje

Pani Renacie Bartczak

Naszej Koleżance z Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego w Ozorkowie

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci

Siostry

składają

Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha

Koleżanki i Koledzy z pracy