Rewitalizacja Pałacu i Listopadowej

Do końca marca 2021 r. ma zakończyć się przebudowa ul. Listopadowej na odcinku od Łęczyckiej do Mickiewicza. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej i usuwaniu kolizji z siecią wodociągową, dobiega też końca budowa chodnika po stronie numerów nieparzystych. Przebudowa odcinka od Mickiewicza do placu Jana Pawła II rozpocznie się w najbliższych tygodniach.

Rewitalizacja ulicy prowadzona jest w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który narzucił m.in. materiały i sposób wykonania chodnika i wjazdów do posesji Przypomnijmy; modernizacja Listopadowej obejmuje remont jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowych krawężników, chodników i zjazdów do posesji, wymianę oświetlenia ulicznego i przyłączy elektrycznych, pielęgnację i rekultywację trawników, wymianę drzew wzdłuż jezdni, utworzenie kilkunastu miejsc postojowych, przebudowę studni artezyjskiej, ustawienie kilkunastu stylizowanych ławek i koszy na śmieci na odcinku od placu Jana Pawła II do Mickiewicza i zainstalowanie stylizowanych latarni na tym odcinku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Ozorkowie”, który objął też rewitalizację Motarni, Parku Miejskiego i Pałacu Schlosserów.

Po zakończeniu rewitalizacji ulica i pałac zyskają nowy blask i razem z odnowionym parkiem i Motarnią staną się wizytówką Ozorkowa – mówi burmistrz Jacek Socha.

Prace przy odnowieniu pałacu potrwają do końca marca i obejmują wymianę okien i drzwi, odnowienie elewacji poprzez przywrócenie jej pierwotnych elementów architektonicznych i kolorystyki, naprawę dachów, kominów, rynien, wymianę ogrodzenia od strony parku.

Inwestycja dofinansowana jest z środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, z budżetu Ozorkowa oraz z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Samorządowych.