Modernizacja kamienicy i PM1

2,5 mln zł otrzymał Ozorków w grudniu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na:

– 1 mln zł na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej 39

– 1,5 mln zł na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 1

Miasto złożyło pod koniec września w sumie trzy wnioski, jednak modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 nie otrzymała dofinansowania.

Zakres termomodernizacji kamienicy przy Listopadowej 39: wymiana 70 okien, 4 par drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i stropu, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody, instalacja dwóch kotłów gazowych, modernizacja systemu ogrzewania, w tym m.in. zakup 84 grzejników. Prace mają się rozpocząć w I półroczu 2021 r., po zakończeniu sezonu grzewczego. Inwestycja zmniejszy zanieczyszczenie powietrza i poprawi warunki mieszkańców kamienicy, w której mieszka 48 osób w 19 lokalach.

Zakres prac w Przedszkolu Miejskim nr 1: ocieplenie/modernizacja/wymiana ścian zewnętrznych, stropów piwnic, dachu i poddasza, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana 33 grzejników, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła, modernizacja systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, montaż fotowoltaiki, dostosowanie obiektu do wymagań p.-poż. Inwestycja zmniejszy zużycie energii cieplnej i emisję gazów cieplarnianych.

Samorządy już po raz drugi w tym roku otrzymały środki w FIL; pierwszy raz przyznano je latem tego roku; wtedy Ozorków otrzymał 3,2 mln zł. Środki z FIL mogą być wydatkowane tylko na inwestycje; nie można z nich finansować wydatków bieżących, wynagrodzeń czy spłacać kredytów.