Zakończyła się największa drogowa inwestycja w Ozorkowie

Przebudowa ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego dobiegła końca i tym samym zakończyła się realizacja kilkuletniego projektu, w ramach którego zmodernizowano w poprzednich latach Maszkowską, Południową, Łęczycką, zbudowano most na Południowej i dwa nowe ronda.

Modernizacja ciągu trzech ulic (Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego), stanowiąca ostatni etap projektu i rozpoczęta w styczniu 2020 r., została zakończona i odebrana.

Zakres robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, wymianę chodników, krawężników, budowę miejsc postojowych, zatok autobusowych, wycinkę części drzew i nowe nasadzenia oraz dostosowanie infrastruktury technicznej. Po wykonaniu prac budowlanych wykonawca zamontował znaki drogowe oraz pomalował znaki poziome na jezdniach; przy przejściach dla pieszych na wysokości Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Stypułkowskiego i przy Liceum Ogólnokształcącym na ul. Traugutta zamontowano tzw. aktywne przejścia, tzn. znak drogowy przy pasach dla pieszych jest podświetlony.– Zakończona właśnie inwestycja to ostatni etap największego jak dotąd zrealizowanego projektu przebudowy infrastruktury drogowej w Ozorkowie – mówi burmistrz Jacek Socha – dzięki niej poprawi się komfort i bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Największym wyzwaniem przy realizacji inwestycji okazała się przebudowa skrzyżowania Traugutta/Żeromskiego ze względu na kolizję z infrastrukturą gazową. Przebieg sieci gazowej w tym rejonie nie pokrywał się z mapami geodezyjnymi, na podstawie których opracowano dokumentację techniczną. Uzgodnienia z gestorem sieci dotyczące przełożenia odcinka gazociągu trwały wiele tygodni i spowodowały, że prace w rejonie skrzyżowania wykonawca mógł kontynuować dopiero w październiku.

Mieszkańcom bardzo zależało na budowie sieci gazowej w tym rejonie miasta – dodaje burmistrz Jacek Socha – Poza położeniem nowego odcinka sieci należało też przełożyć istniejący w ul. Żeromskiego; wszystko to spowodowało, że inwestycji nie udało się zakończyć wcześniej.

Przebudowa Traugutta, Żeromskiego i Stypułkowskiego stanowi razem ze zrealizowaną w 2019 r. modernizacją ul. Łęczyckiej II etap projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie”. Przypomnijmy; w 2017 i 2018 r. w I etapie przebudowano ulicę Maszkowską, Południową, zbudowano nowy most na Południowej i wybudowano dwa nowe ronda.

Kilkuletni projekt realizowany był w porozumieniu z Powiatem Zgierskim z dofinansowaniem ze środków unijnych, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a jego koszt wyniósł niemal 26,5 mln zł.