Syreny alarmowe

Syreny alarmowe
Syreny alarmowe

Na podstawie Zarządzenia Nr 84/2020 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r., zgodnie z §10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) informuje, iż realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu alarmowania oraz upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia br. O godz. 17.00 na czas 1 (jednej) minuty na terenie Miasta Ozorkowa włączone zostaną syreny alarmowe.