Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w łódzkim w 2020 r.

30 czerwca 2020 roku Wojewoda Łódzki obwieszczeniem nr 21/2020 ogłosił „Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku”.

Rejestr

Uruchomiony z inicjatywy Samorządu Województwa Łódzkiego Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży od 15 czerwca do 30 sierpnia funkcjonuje w nowych godzinach. Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod nr 726 611 611 w godzinach 14-18. Dyżury specjalistów na Snapchacie i Messengerze odbywają się w godzinach 18-22.