Niezabudowane działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Ozorkowa zaprasza na II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych w Ozorkowie przy ul. Unii Europejskiej, który odbędzie się 3 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój 100. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 30 czerwca 2020 r.

Działka nr 392 o pow. 1086 m² i działka nr 389 o pow. 1975 m² zlokalizowane są na obszarze  objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XV/113/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego terenu ograniczonego ulicami: Południową, Piłsudskiego i  Rataja. Ww. nieruchomości położone są na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług(4MN, U).

Działki zlokalizowane są w centralnej części miasta pomiędzy ulicą: Unii Europejskiej, Południową i Wspólną.

Ulica Unii Europejskiej i ul. Południowa posiadają nawierzchnię bitumiczną, urządzone chodniki dla pieszych z kostki betonowej i oświetlenie uliczne.

Do zlokalizowanych przy tej ulicy działek jest możliwość wykonania przyłączy do sieci wodociągowej i energii elektrycznej.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią niezabudowane działki wydzielonych kompleksów z przeznaczeniem pod rzemiosło, usługi, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przedmiotowe działki są niezagospodarowane. Porośnięte są roślinnością trawiastą i występują na nich pojedyncze samosiewy krzewów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, I piętro, stanowisko 109,  nr telefonu 42 710 31 22.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Zarządzeniu Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22 maja 2020 r.