Żegnamy …

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Joannę Piserę

Wspaniałą pedagog, oddaną nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży,

wieloletnią nauczycielkę w Szkole Podstawowej nr 5 w Ozorkowie,

Osobę serdeczną, życzliwą, wrażliwą na potrzeby innych,

dla której praca była jednocześnie pasją.

Rodzinie, Bliskim

oraz całej Społeczności Szkoły Podstawowej nr 5

składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie Ryszard Kałużny

Pogrzeb odbędzie się 5 czerwca o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu w Ozorkowie, ul. Zgierska 37