Komunikat dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, w ramach „tarczy antykryzysowej”.

komunikat