Najlepsze życzenia dla 100-latki!

W kwietniu jedna z mieszkanek Ozorkowa, Pani Anna Kaźmierczuk, obchodziła 100 rocznicę urodzin.
Życzenia zdrowia, spokoju i uśmiechu Pani Annie składają Burmistrz Jacek Socha i redakcja „Wiadomości Ozorkowskich”. Tradycją w naszym mieście jest składanie życzeń tak szacownym jubilatom osobiście przez Burmistrza, niestety, w tym roku ze względu na epidemię nie było to możliwe; do Pani Anny wysłano list okolicznościowy. Jubilatce najlepsze życzenia przekazali także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa, którzy jednocześnie przypomnieli życiorys Pani Anny.

https://www.facebook.com/pg/tpozorkow/posts/?ref=page_internal