Miejsca do odbycia kwarantanny, dla mieszkańców Powiatu Zgierskiego

Informuję, że Starosta Zgierski wyznaczył miejsca do odbycia kwarantanny, dla mieszkańców Powiatu Zgierskiego.  

Trafią tam osoby, które wróciły z zagranicy i nie mogą odbyć kwarantanny w swoich domach, albo osoby, które miały kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia i same mogą zarażać.

Miejscami tymi zarządza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu (PPIS w Zgierzu). Miejsce kwarantanny oraz zasady korzystania z tego miejsca, każdorazowo określał będzie PPIS w Zgierzu, w wyniku indywidualnych ustaleń.

W związku z powyższym, wszelkie szczegółowe ustalenia w przedmiotowym zakresie, należy ustalać z PPIS w Zgierzu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 23

95-100 Zgierz

fax 42 714-02-66

tel. 42 714-03-30

e-mail: zgierz@pis.lodz.pl

TELEFON ALARMOWY

(+48) 601 260 229

(+48) 883 069 028

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, dedykowana wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2:

(+ 48) 695 422 338

(+48) 663 114 439

(+48) 782 236 442

(+48) 782 277 228

(+48) 663 154 463

(+48) 665 386 932

Wskazane numery telefonów funkcjonują codziennie w godzinach 8:00 – 22:00