Zmiany dotyczące obsługi interesantów w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zaleceń służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań oraz unikanie dużych zbiorowisk ludzi. Dlatego podjąłem decyzję, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim
w Łodzi oraz w punktach w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

 1. Do odwołania Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi nie przyjmuje klientów
  z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo. Wizyty umówione on-line i wezwania do osobistego stawiennictwa w Urzędzie zostają anulowane. Do odwołania zawiesza się obsługę kasową.
 2. Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową (poniżej umieszczamy listę telefonów do wydziałów oraz adresy mailowe, z których należy korzystać). 
 3. Korespondencja przyjmowana jest jedynie drogą pocztową i mailowo.

Telefony do sekretariatów biur i wydziałów:

 • Biuro Wojewody ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-15-16, (+48) 42 664-14-19, fax: (+48) 42 664-15-14

e-mail: GA@lodz.uw.gov.pl

 • Biuro Administracji i Logistyki ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-15-70, (+48) 42 664-13-61, fax: (+48) 42 664-11-12

e-mail: bal@lodz.uw.gov.pl

 • Biuro Kadr, Płac i Budżetu ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-16-02, (+48) 42 664-16-51, fax: (+48) 42 664-11-24

e-mail: kpb@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-13-28, (+48) 42 664-12-82, fax: (+48) 42 664-11-60

e-mail: PN@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Finansów i Budżetu ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-10-76, (+48) 42 664-13-38, (+48) 42 664-16-05, fax: (+48) 42 664-10-78

e-mail: FN@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Rolnictwa i Transportu ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-11-85, (+48) 42 664-14-93, fax: (+48) 42 664-11-44

e-mail: writ@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-13-05, (+48) 42 664-11-75, (+48) 42 664-13-51, fax: (+48) 42 664-11-99

e-mail: wgpib@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

tel.: (+48) 42 664-18-00, (+48) 42 664-18-03, (+48) 42 664-18-16, fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67

e-mail: GN@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź

tel.: (+48) 42 664-17-01, fax: (+48) 42 664-17-03

e-mail: SO@lodz.uw.gov.pl

 • W sprawach obywatelskich kontakt telefoniczny (+48) 42 664 17 13;
 • W sprawach cudzoziemców, w tym zezwoleń na pracę, kontakt telefoniczny infolinii i call center (+48) 42 664-17-97 oraz mail: callcenter@lodz.uw.gov.pl;
 • Wnioski w sprawach zezwoleń na pracę składane tylko za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl lub drogą pocztową;
 • W sprawach paszportowych:
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi ul. Piotrkowska 103 – przyjmowanie wniosków paszportowych oraz odbiór paszportów jedynie
  w przypadkach szczególnych, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu (+48) 42 664-17-28;
 • Punkt Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28: zawieszona obsługa bezpośrednia, odbiór gotowego paszportu jedynie w przypadkach szczególnych, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu (+48) 44-647-28-44;
 • Punkt Obsługi Klienta w Skierniewicach ul. Jagiellońska 29: zawieszona obsługa bezpośrednia, odbiór gotowego paszportu jedynie w przypadkach szczególnych, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu (+48) 46-833-27-83;
 • Punkt Obsługi Klienta w Sieradzu zawieszona obsługa bezpośrednia, informacja pod numerem telefonu (+48) 43-827-43-49.
 • Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

tel.: (+48) 42 664-20-02, (+48) 42 664-10-54 fax: (+48) 42 664-20-51

infolinia w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: (+48) 42 664-10-74, (+48) 42 664-10-73

e-mail: PS@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-14-17, fax: (+48) 42 664-14-43

e-mail: ZK@lodz.uw.gov.pl

 • Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-12-89, fax: (+48) 42 664-10-49

e-mail: ZN@lodz.uw.gov.pl

 • Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (+48) 42 664-14-04

 • Państwowa Straż Łowiecka ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski

tel.: (+48) 607-456-041, fax: (+48) 44 649-62-23

e-mail: krystian.gruchala@lodz.uw.gov.pl

 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna ul. Tuwima 28 90-002 Łódź

tel.: (+48) 42 664-18-66, fax: (+48) 42 664-18-67   ; e-mail: lwingik@lodz.uw.gov.pl

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami Urzędu.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie
o zdrowie swoje i naszych bliskich.

O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.lodzkie.eu

Od dnia 16 marca 2020 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi będzie czynne tylko jedno wejście – od Placu Komuny Paryskiej 5.

W sytuacjach nadzwyczajnych klienci Urzędu będą przyjmowani w tej lokalizacji, w pokoju nr 026 (parter, budynek E).

Dyrektor Generalny

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Mirosław Suski