,,Eko-ozorków środowisko szanuje-śmieci przetwarza i segreguje!” Podsumowanie zadania.

            Zakończyło się realizowane przez Miasto Ozorków zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn. ,,Eko-ozorków środowisko szanuje-śmieci przetwarza i segreguje!” współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

            W ramach zadania przeprowadzono 3 konkursy ekologiczne odpowiednio dla: uczniów przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych, uczniów klas IV – VI SP oraz uczniów klas VII – VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Ozorkowa.

            KONKURS „ZE ŚMIECIA STAREGO ZRÓB COŚ FAJNEGO”. Tematem konkursu był upcycling, czyli ponowne przetwarzanie surowców wtórnych, wytwarzanie ze starych lub niepotrzebnych rzeczy nowych tak, aby mogły służyć dalej w nowych formach,z jednoczesnym podniesieniem ich wartości. Celem konkursu było propagowanie ekologicznego stylu życia, wprowadzenie zmian w gospodarowaniu odpadami ,korzystnych dla całej społeczności, szerzenie idei upcyclingu, propagowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystywania odpadów, pokazanie najmłodszym, że śmieci można wykorzystać  do zrobienia różnych rzeczy, np. zabawek, ozdób świątecznych, biżuterii.  To bardzo kreatywny sposób  na dbanie o środowisko naturalne, który rozwijał jednocześnie wyobraźnię i sprawność manualną.

            KONKURS „PSTRYKNIJ W ŚMIECI”. Przedmiotem konkursu było samodzielne zrobienie przez ucznia zdjęcia, które przedstawiało wybrane zasady segregacji odpadów. Jedna praca mogła dotyczyć tylko jednej z sześciu kategorii odpadów: papier, szkło, plastik i metal, odpady zielone i biodegradowalne, odpady zmieszane, popiół. Na zdjęciach pokazane były pozytywne i negatywne przykłady gospodarowania odpadami. Celem konkursu było zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii tematyką selektywnej zbiórki odpadów w najbliższym otoczeniu, promowanie dobrych praktyk życia uczestników konkursu przedstawiających pozytywne przykłady selektywnej zbiórki odpadów w najbliższym otoczeniu (dom, znajomi, szkoła), rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, uświadomienie skutków działań człowieka na stan środowiska naturalnego, propagowanie wśród dzieci i młodzieży fotografii – jednej z najatrakcyjniejszych form przekazu komunikacji społecznej.

            KONKURS EKO-MODA, którego celem było rozwijanie kreatywności i aktywności uczniów,  ale również propagowanie prawidłowych postaw ekologicznych, podniesienie świadomości ekologicznej wśród  młodzieży oraz nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów. Jury oceniło zgodność stroju z tematem, kreatywność, dobór wykorzystanych materiałów oraz sposób prezentacji. Uczestnicy pokazu udowodnili, że ekologia i moda mogą iść w parze. Oficjalna prezentacja nagrodzonych strojów nastąpiła podczas eventu ekologicznego który odbył się 24 lutego 2020 r. na hali sportowej przy ulicy Traugutta 2.

            W styczniu i lutym zostały zamówione i zakupione artykuły oraz gadżety promocyjne związane  z realizowanym projektem tj. kubki, słomki, długopisy, szczoteczki do zębów, notesy, torby, koszulki zamówione i zakupione zostały również kosze do segregacji odpadów, tablice dydaktyczne informujące    o właściwym sposobie segregowania śmieci, które zostały przekazane do placówek oświatowych (Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 3, Przedszkola Miejskiego Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych), nagrody dla uczestników konkursów, plakaty i banery reklamujące podsumowanie zadania – eventu ekologicznego.

            W styczniu i w lutym dla uczniów ozorkowskich szkół m.in.: Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 3, Przedszkola Miejskiego Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Specjalnych zorganizowane zostały wycieczki do Miejskiej Sortowni Odpadów w Łodzi.

            Przygotowania do konkursów, przekazanie przedszkolom i szkołom koszy do segregacji odpadów oraz montaż tablic dydaktycznych były dokumentowane w reportażu TV Ozorków.

            Podczas Eko – eventu wręczone zostały nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursów i dzieci które brały udział w konkursach (laureaci wyłonieni zostali przez powołane w tym celu wcześniej komisje), prace konkursowe zostały wyeksponowane na sztalugach i tablicach korkowych. Wśród uczestników eko-eventu rozdane zostały gadżety promocyjne związane z edukacją ekologiczną. Równolegle odbywały się pokazy eko-mody, a na scenie przedstawienie ekologiczne „Podniebna misja”.

            Przebieg i podsumowanie całości projektu zostały opisane w lokalnej gazecie „Wiadomości Ozorkowskich”, w specjalnym wydaniu TV Ozorków oraz na stronie Urzędu Miejskiego
w Ozorkowie.

                                                                                           Tekst: Kamila Starzyńska

                                                                                                                                            

Poniżej link do reportażu podsumowującego realizację zadania:

https://drive.google.com/open?id=1oPERDGkOaMZPeMhYVWBqrEdrifAzP6_r