Eko-Ozorków na Eko-Evencie

Eko-event, który odbył się 24 lutego w hali sportowej, podsumował realizowany przez miasto i dofinansowany z WFOŚiGW w Łodzi projekt pn.”Eko-Ozorków środowisko szanuje – śmieci przetwarza i segreguje”. Podczas eko-eventu Sekretarz Miasta Mariusz Ostrowski, w imieniu Burmistrza Jacka Sochy, wręczył nagrody i upominki zwycięzcom i uczestnikom konkursów ekologicznych, odbył się pokaz eko-mody i zaprezentowano przedstawienie pt. „Podniebna misja”.