Eko-Ozorków

150 prac wpłynęło na konkurs plastyczny organizowany przez Miasto Ozorków w ramach projektu pod nazwą „Eko-Ozorków środowisko szanuje – śmieci przetwarza i segreguje!”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

7 lutego komisja konkursowa oceniała prace; nie było łatwo wyłonić laureatów, ponieważ przedszkolaki i uczniowie z Ozorkowa wykazali się wielką pomysłowością i talentem, tworząc małe dzieła sztuki z surowców wtórnych. Nagrody i upominki dla zwycięzców i uczestników konkursu zostaną wręczone podczas Eko Eventu 24 lutego w hali sportowej.

W ramach projektu zostaną także zakupione tablice informujące, jak segregować odpady, a w szkołach i przedszkolach pojawią się kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Dzieci z placówek oświatowych zwiedzą i zapoznają się z działaniem i pracą Miejskiej Sortowni Odpadów w Łodzi.

Kwota dofinansowania zadania „Eko-Ozorków środowisko szanuje – śmieci przetwarza i segreguje!” wynosi 86.000,00 zł.