Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2020 r.  – 31.12.2020 r.