Przyszłość dla nas, naszych dzieci, naszej Unii

W dniach 7-9 listopada 2019 r. Burmistrz – Jacek Socha wraz z delegacją z miasta Ozorkowa uczestniczył w spotkaniu miast i gmin partnerskich zorganizowanym na Słowacji przez Miasto Trstená, które było elementem projektu „Przyszłość dla nas, naszych dzieci, naszej Unii”, sfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Europa dla obywateli”, Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1. Partnerstwo miast.

Partnerstwo w projekcie „Przyszłość dla nas, naszych dzieci, naszej Unii” tworzyli: Lider projektu – Miasto Trstená (Słowacja) wraz z Partnerami z Polski (Miasto Ozorków,  Gmina Jabłonka, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Tomice,), Czech (Miasto Hořice, Miasto Žirovnice), Węgier (Miasto Isaszeg), Słowacji (Miasto Želiezovce, Miasto  Žarnovica) oraz organizacje społeczne: Comite de Jumelage „Pays de Bray-Orava” z Francji, OZ MAS Orava – Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy.

“Europa dla obywateli” to program UE wspierający samorządy i organizacje pozarządowe, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

W ramach powyższego Działania realizowane są projekty współpracy międzynarodowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, mające na celu mobilizowanie obywateli z miast i gmin partnerskich do społecznego i politycznego angażowania się oraz wolontariatu. Projekty współpracy obejmują zarówno formalne, jak i nieformalne partnerstwa miast i gmin państw Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu było promowanie aktywnego uczestnictwa obywateli na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, z naciskiem na stosowanie zasad demokracji, współpracy i tolerancji w środowisku Unii Europejskiej oraz przyczynianie się do zbliżania krajów UE, nawiązywania nowych partnerstw, przyjaźni i więzi.

Warto podkreślić, że w zorganizowanym w ramach projektu konkursie plastycznym „Piękno mojego regionu, które pokażę gościowi z Unii Europejskiej” wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z miasta Ozorkowa. Nagrody w konkursie otrzymały prace  Nikoli Pałasz
i Mai Bartczak  – uczennic Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.