II kadencja Rady Seniorów Miasta Ozorkowa

SONY DSC

11 grudnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Seniorów Miasta Ozorkowa. Z 15-osobowej Rady wybrano 5-osobowy zarząd; przewodniczącą ponownie została Krystyna Domalążek, I wiceprzewodniczącym – Stanisław Chmieliński, II wiceprzewodniczącą – Janina Wójcik, sekretarzem – Teresa Kuchta, członkiem zarządu – Urszula Sobczak.

Burmistrz Jacek Socha pogratulował przewodniczącej Krystynie Domalążek ponownego objęcia tej funkcji i podkreślił jednocześnie, jak ważne nie tylko dla seniorów, ale wszystkich mieszkańców Ozorkowa, są działania podejmowane przez Radę Seniorów.

Do zadań Rady Seniorów należy m.in. aktywizacja i wsparcie starszych mieszkańców poprzez inicjowanie i realizowanie szeregu wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym oraz integracja tego środowiska ze społecznością lokalną.