Budżet Obywatelski

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków, na 9 zadań oddano 5354 ważnych głosów. Łączny koszt zadań, na które zostały oddane ważne głosy wynosi 490 013, 40 zł. Do realizacji w 2020 roku wybrano 5 zdań (poniżej lista zadań, wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków), których łączny planowany koszt wynosi 300 000 zł.   

Do dnia 10.10.2019 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęło 10 Formularzy zgłaszania zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozorkowa. W wyniku weryfikacji pod względem formalnym, prawnym, rzeczowym i kosztowym, a także pod względem znaczenia dla społeczności lokalnej 9 zadań zostało ocenionych pozytywnie oraz przyjętych do II etapu (głosowania) 1 projekt został odrzucony, ponieważ nie spełnia kryteriów wymienionych w § 10 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków.

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o części wydatków publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Harmonogram tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego przedstawia się następująco:

1. Zgłaszanie projektów do 10.10.2019 r.

2. Weryfikacja projektów przez Zespół do 31.10.2019 r.

3. Głosowanie do 22.11.2019 r.

4. Ogłoszenie wyników do 06.12.2019 r.

Kartę zgłaszania projektów można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego lub w sekretariacie Urzędu przy ulicy Wigury 1 pok.202.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XV/83/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 22 sierpnia 2019