ZMIANA KURSOWANIA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

W związku z prowadzoną inwestycją na ulicy Łęczyckiej w Ozorkowie informuję, że od dnia 25.07.2019r. zamknięty zostanie dla ruchu pojazdów odcinek od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Ozorkowie.  Z uwagi na powyższe utworzono dodatkowe przystanki zastępcze dla komunikacji autobusowej, tj. na ulicy Stypułkowskiego przy budynku MOPS oraz na ulicy Żwirki w pobliżu skrzyżowania z ulicą Listopadową.