ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ W OZORKOWIE

W związku z prowadzoną inwestycją na ulicy Łęczyckiej w Ozorkowie informuję, że od dnia 25.07.2019r. zamknięty zostanie dla ruchu pojazdów odcinek od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Ozorkowie. Jednocześnie informuję, że otwarty zostanie przejazd ulicą Łęczycką z kierunku DK91 do ul. Prostej w Ozorkowie.

Z trasy komunikacji publicznej po ulicy Łęczyckiej czasowo wyłączone zostaną z użytkowania 2 przystanki, tj. przystanek przy ul. Łęczycka/Gębicka w kierunku Łęczycy oraz przystanek przy ul. Łęczycka/Orzeszkowej w kierunku Łodzi.