Raport o stanie Gminy Miasto Ozorków

Szanowni Mieszkańcy. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz Miasta Ozorkowa przedłożył Raport o stanie Gminy Miasto Ozorków, obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Ozorkowa w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie i budżetu obywatelskiego.
           Rada Miejska w Ozorkowie będzie rozpatrywała powyższy raport podczas sesji zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2019 r., przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. W debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Ozorków, która zostanie przeprowadzona podczas powyższej sesji, mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Ozorkowa. Mieszkaniec chcący zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.     

Zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie należy złożyć najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r. do godziny 16.00, w pokoju nr 102 Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1.

Raport o Stanie Gminy Miasto Ozorków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, kliknij tutaj lub bezpośrednio ze strony www Urzędu Miejskiego w Ozorkowie kliknij tutaj.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny