Forum Środków Unijnych

Burmistrz Miasta Ozorkowa informuję, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. w godz. 13:00 – 15:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 6B odbędzie się „Forum Środków Unijnych” organizowane przez Pana Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego.

Forum poświęcone będzie prezentacji aktualnych i planowanych konkursów oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wśród omawianych zagadnień poruszane będą kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, szkoleń dla pracowników, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, termomodernizacji budynków oraz realizacji i rozliczeń projektów.

Zagadnienia zostaną omówione przez specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, którzy udzielą również indywidualnych konsultacji i odpowiedzą na szczegółowe pytania uczestników.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, uwag, problemów oraz opinii z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Uczestnikami Forum mogą być wszyscy, którzy chcą rozwijać swoje firmy i instytucje przy pomocy Funduszy Europejskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.