Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2019 roku

Zarządzenie