Są pieniądze na przebudowę Łęczyckiej

SONY DSC

18 lutego 2019 r. został ogłoszony przetarg na modernizację ul. Łęczyckiej. Przebudowa ta rozpoczyna realizację II etapu zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.

Przebudowa ulic: Łęczyckiej, Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego stanowi II etap inwestycji, w ramach której w I etapie przebudowano w 2017 r. i 2018 r. ul. Południową, Maszkowską, zbudowano nowy most na ul. Południowej i dwa ronda.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Zgierskim i dofinansowane w 85% z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Ul. Łęczycka zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Stypułkowskiego (odcinek o długości ok. 1,5 km). Zostaną zbudowane zjazdy do posesji, chodniki i ścieżka rowerowa, krawężniki, kanalizacja deszczowa, przejścia dla pieszych, przepusty i oświetlenie uliczne.

Oferty w ogłoszonym 18 lutego przetargu można składać do 5 marca 2019 r. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, prace rozpoczną się na przełomie kwietnia i mają, a ich zakończenie zaplanowano na listopad 2019 r.