Otwarcie VII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do VII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

Więcej informacji na stronie: https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/64165,Otwarcie-VII-edycji-Nagrody-Honorowej-Swiadek-Historii-Lodz-11-stycznia-2019.html