Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr 144/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2019 roku

zarządzenie