Złote Gody 2018

39 par małżeńskich z Ozorkowa otrzymało medale Prezydenta RP z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, a dwie pary uhonorowano z okazji 60-lecia małżeństwa podczas uroczystości zorganizowanej 10 października 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Burmistrz Jacek Socha, który przy udziale kierownika USC Marka Ludwiczaka wręczył jubilatom medale, legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i prezenty, złożył szacownym małżonkom najlepsze życzenia i wyrazy szacunku.

Uroczystość zakończył koncert zespołu folklorystycznego „Ozorkowianie”.

foto: D. Redlicki