Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 5

Do końca wakacji potrwają prace związane z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ozorkowie. Przedszkole to jest drugim z pięciu miejskich przedszkoli, objętych projektem pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”. W minionym roku, jako pierwsze, zmodernizowano Przedszkole Miejskie nr 3.

W ramach inwestycji w PM5 zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic oraz stropy zewnętrzne, zostaną wymienione drzwi i okienka piwniczne (pozostałe okna wymieniono w latach poprzednich). Zostanie zmodernizowany cały system grzewczy, łącznie z wymianą instalacji i kaloryferów, system przygotowania ciepłej wody, wentylacji i przeciwpożarowy.

Program termomodernizacji przedszkoli realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 2,1 mln zł. Na 2019 r. zaplanowano termomodernizację PM4, a na 2020 r. – PM1 i PM2.