Przebudowa ul. Kochanowskiego już wkrótce

Ponad 1 mln 300 tys. zł dofinansowania otrzymał Ozorków z budżetu państwa na przebudowę ul. Kochanowskiego. Dotacja ta stanowi aż 80 % kosztów całej inwestycji. Pieniądze zostały pozyskane w ramach uruchomionego w tym roku Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Symboliczne przekazanie dotacji miało miejsce podczas spotkania z dziennikarzami, w którym uczestniczyli m.in. poseł Marek Matuszewski, wojewoda łódzki Zbigniew Rau i burmistrz Jacek Socha.

Przebudowa ul. Kochanowskiego obejmuje modernizację drogi o dł. 0,81 km, w tym na odcinku o dł. 0,39 km (od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wodną) budowę kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wyremontowane zostanie również skrzyżowanie ul. Kochanowskiego z ul. Lipową. Przebudowane zostaną: nawierzchnia jezdni, poboczy, chodniki oraz zjazdy do posesji w granicy pasa drogowego.

Odwodnienie pasa drogowego będzie realizowane poprzez system kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych w ulicy Kochanowskiego od skrzyżowania z ulicą Lipową do ulicy Wodnej oraz do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej – odbiornikiem jest rzeka Bzura.

Zakończenie inwestycji, której całkowity koszt wynosi ponad 1 mln 700 tys. zł, zaplanowano na listopad 2018 r.

(więcej w Wiadomościach Ozorkowskich 22 czerwca 2018 r.)