Dotacje na zakup …

Burmistrz Miasta Ozorkowa informuje o otrzymaniu dotacji na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w miejskich szkołach podstawowych.
W ramach umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim Gmina Miasto Ozorków otrzymała dotację przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w celu poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki i higienistki szkolnej, w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych.
Wysokość dotacji to 100% kwoty wnioskowanej – 18 264,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup m. in. wyrobów medycznych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, tablic do badania wzroku, środków opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy oraz stolików zabiegowych do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.