Oddaj krew – bądź wielki!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza mieszkańców Ozorkowa do wzięcia w udziału w akcjach honorowego oddawania krwi wg harmonogramu: 16.02.2018r, 20.04.2018r, 22.06.2018r, 24.08.2018r, 02.11.2017r.